Overdag Koor
Enschede
© Contactadres: email Overdagkoor
Het Grensland Overdagkoor www.grenslandoverdagkoor.nl Facebook GO koor Just for Fun Vocal Groep www.justforfun-vocalgroep.nl Facebook Just-For-Fun-vocal-groep Popkoor Liberation www.popkoorliberation.nl Facebook Liberation Vrouwenkoor Typisch https://vrouwenkoortypisch.jouwweb.nl/ Wilt u uw koor ook hier bij ? Geef dit dan door aan de webmaster !

Vriendenkoren

Het Overdagkoor Enschede heeft vriendschap met onderstaande zanggroepen / koren:
Overdag Koor
Enschede
Het Grensland Overdagkoor www.grenslandoverdagkoor.nl Facebook GO koor Just for Fun Vocal Groep www.justforfun-vocalgroep.nl Facebook Just-For-Fun-vocal- groep Popkoor Liberation www.popkoorliberation.nl Facebook Liberation Vrouwenkoor Typisch https://vrouwenkoortypisch.jouwweb.nl/ Wilt u uw koor ook hier bij ? Geef dit dan door aan de webmaster !

Vriendenkoren

Het Overdagkoor Enschede heeft vriendschap met onderstaande zanggroepen / koren:
© Contactadres: email Overdagkoor