Actieve leden

Overdag Koor
Enschede
Anneke Steffen
Tenoren
Conny Smilde
Emmy Lammerink
Fransje Timmer
Gerard Otter
Gerrit Entjes
Wim Bonhke
Eppo de Groot
Johan Stam
Wietze Punter
© Contactadres: email Overdagkoor Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond