Het Overdagkoor Enschede heeft inmiddels een behoorlijk repertoire. Nummers   van   de   eerste   jaren   waren   door   de   dirigent   gekozen,   gearrangeerde   en   gecomponeerde   nummers   zoals   bv.   "Requiem voor een Blouse" en "de Overgang". Het   repertoire   van   OKE   bevat   veel   nummers   waarmee   het   prachtige   Schotland   op   muzikaal   gebied   wereldberoemd   is   geworden.     Nummers als "Auld  Lang  Syne",  "Sky  Boat"  en  "Highland  Cathedral"  zijn daarvan een voorbeeld. Daarnaast   staan   door   onze   oprichtster   gearrangeerde   nummers   als   "Ave   Maria"   en   "Panis   Angelicus”   op   de   indexlijsten   van   ons koor.   Ook   zingen   we   diverse   warme   Zoeloe-   en   Zuid-Afrikaanse   liederen   en,      niet      te      vergeten,      prachtige      nummers      als "Conquest of Paradise", Pastorale”, The Rose en Stay with me till the morning. Nummers van de laatste tijd zijn Only You, Daydream Believer, Colours of the wind en Atemlos. Kort      samengevat      brengt      het      OverdagKoor      Enschede,      naast      een      zeer      uitgebreid      Kerstrepertoire,            een      grote     verscheidenheid      aan   liederen,      waarmee      OKE      een      prachtige   en   gevarieerde         avond      of      middag      kan      verzorgen.      Onder   het kopje repertoire vindt u de liederen die momenteel gezongen worden.

Repertoire

Overdag Koor
Enschede
In   2012   mochten   wij   de   eerste   prijs      van   het   "zangconcours   2012"   van   Verzorgingshuis   De   Posten   te   Enschede   in ontvangst nemen. Heb jij ook interesse ? Neem vrijblijvend contact op met onze secretaris ( zie "contact" )
Als u eens de sfeer wilt proeven dan is iedereen, vanzelfsprekend, welkom bij ons koor. U   kunt   dan   gebruik   maken   van   een   z.g.   "snuffelperiode"   waarbij   u   gedurende   een   4-tal   repetities   (   u   betaalt   dan   géén   contributie   ) mee   kan   luisteren   en   zingen.   Na   afloop   van   deze   periode   wordt   u   door   de   dirigent   een   stemproef   afgenomen   waarna   deze   het Bestuur   adviseert   ten   aanzien   van   uw   type   zangstem,   acceptatie   in   het   koor   etc.   Het   Bestuur   zal   met   u   vervolgens   hun   besluit   ten aanzien van uw eventuele lidmaatschapsaanvraag bespreken.
U zingt nog niet in en met ons koor ?     Kom eens langs op de dinsdagmorgen!      van 9.45 uur tot 11.30 uur Locatie D.M.B.E. gebouw Herculesstraat 10, 7521 DJ  Enschede
© Contactadres:     email Overdagkoor                                                                          Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond