Media

Overdag Koor
Enschede
Film
Veel (amateur-)films zijn er al van onze concerten gemaakt. OKE wil u een aantal opnamen van 2009, 2010 en 2011 niet onthouden .
© Contactadres: email Overdagkoor Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond