Jeffrey   Bokma   heeft   van   1995   tot   en   met   1999   "Klassieke   Zang"aan   het   Conservatorium gestudeerd in Enschede en Zwolle. Tijdens   zijn   studie   heeft   hij   in   1997   mede   aan   de   wieg   gestaan   van   Popkoor   Speechless.   Hij   is   tot half 2008 muzikaal leider van dit koor geweest. Van   2004   tot   2006   studeerde   hij   muziektherapie   aan   het   Conservatorium.   Daarnaast   heeft   hij   in   het verleden    het    Enschedee's    Mannenkoor,    Zanggroep    4-tunes,    het    Binnenstads    Jongerenkoor    en Zanggroep   St.   Joseph   gedirigeerd   en   had   hij   verschillende   projecten.   Momenteel   dirigeert   Jeffrey nog Vrouwenkoor Typisch en zanggroep All Flavours. Jeffrey   geeft   zangles   en   begeleidt   kleine   vocale   ensembles,   waaronder   Vocal   Groep   Just   For   Fun   en maakt arrangementen voor zijn koren. Jeffrey Bokma is sinds 1 september 2018 dirigent van Overdag Koor Enschede.

Dirigent

Overdag Koor
Enschede

Pianist

Luc Oostindie begeleidt alle repetities en concerten.   Luc   zorgt   voor   alle   bladmuziek   en   maakt   midi   files   van   elk   nummer   dat   op   het   repertoire   komt. Hiermee kunnen de koorleden hun eigen stempartij van een bepaald nummer oefenen. Ook heeft hij al een aantal malen een arrangement voor het koor gemaakt.    Dezelfde   werkzaamheden   verricht   Luc   eveneens   voor   en   bij   het   Grensland   Overdagkoor   en   Vocal Groep Just For Fun.
© Contactadres:     email Overdagkoor                                                                          Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond