Overdag Koor
Enschede
© Contactadres: email Overdagkoor
Mocht u het op prijs stellen met één van onze bestuursleden van gedachten te wisselen of om verdere informatie te krijgen, dan geven wij u onderstaand de belangrijkste info. Bestuursleden, Koorleiding & Organisatie: info aanvragen Overdagkoor Enschede secretariaat: Secretaris Overdagkoor Enschede Webmaster: Webmaster Overdagkoor Enschede Repetitie- accommodatie: Gebouw DMBE Drumband Herculesstraat 10 Enschede Iedere dinsdagmorgen van 09.45 - 11:30 uur

Contact

verdag K oor E nschede verdag K oor E nschede verdag K oor E nschede
Contributie: € 15.- per maand NL74 RABO 0153 1062 39 t.n.v. OKE OKE is ingeschreven Kamer van koophandel 01-10-2009 onder nummer 08207033
Overdag Koor
Enschede
© Contactadres: email Overdagkoor
Mocht u het op prijs stellen met één van onze bestuursleden van gedachten te wisselen of om verdere informatie te krijgen, dan geven wij u onderstaand de belangrijkste info. Bestuursleden, Koorleiding & Organisatie: info aanvragen Overdagkoor Enschede secretariaat: Secretaris Overdagkoor Enschede Webmaster: Webmaster Overdagkoor Enschede Repetitie- accommodatie: Gebouw DMBE Drumband Herculesstraat 10 Enschede Iedere dinsdagmorgen van 09.45 - 11:30 uur

Contact

Contributie: € 15.- per maand NL74 RABO 0153 1062 39 t.n.v. OKE OKE is ingeschreven Kamer van koophandel 01-10-2009 onder nummer 08207033
verdag K oor E nschede verdag K oor E nschede verdag K oor E nschede