Overdag Koor
Enschede
© Contactadres: email Overdagkoor
Baritons
Loek Magdelyns
Andre Beckers
Harry Workel
Gerard v.d. Waal
Teun Smit
Bassen
Klaas van den Berg

Actieve leden