Actieve leden

Overdag Koor
Enschede
Baritons
Loek Magdelyns
Andre Beckers
Harry Workel
Gerard v.d. Waal
Teun Smit
Bassen
Frans Hammer
© Contactadres:     email Overdagkoor                                                                          Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond