Actieve leden

Overdag Koor
Enschede
Baritons
Loek Magdelyns
Andre Beckers
Harry Workel
Gerard v.d. Waal
Teun Smit
Bassen
© Contactadres: email Overdagkoor Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond
Klaas van den Berg