Overdag Koor
Enschede
© Contactadres: email Overdagkoor

Actieve leden

Alten
Annette Brookhuis
Bea de Bruijn
Betty Janssen
Hannie Bakker
Idske Kuperus
Ineke van Veen
Mia Kok
Ria Saris
Wil Kijk in de Vegte
Will van Loon
Ria Nowosielski
Betsie Versteeg
Hetty Barenkamp
Yvonne de Boer
Els Dickmann
Yvonne Holwerda
Overdag Koor
Enschede
© Contactadres: email Overdagkoor

Actieve leden

Alten
Annette Brookhuis
Bea de Bruijn
Betty Janssen
Hannie Bakker
Idske Kuperus
Wil Kijk in de Vegte
Will van Loon
Ria Nowosielski
Ineke van Veen
Mia Kok
Ria Saris
Betsie Versteeg
Hetty Barenkamp
Yvonne de Boer
Els Dickmann
Yvonne Holwerda