Actieve leden

Overdag Koor
Enschede
Alten
Annette Brookhuis
Bea de Bruijn
Betty Janssen
Hannie Bakker
Heleen Serier
Idske Kuperus
Ineke van Veen
Jo Vos
Meintje Spijk
Mia Kok
Ria Saris
Wil Kijk in de Vegte
Will van Loon
Ria Nowosielski
Betsie Versteeg
Hetty Barenkamp
© Contactadres: email Overdagkoor Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond