Overdag Koor
Enschede

Welkom

Ledenpagina
© Contactadres: email Overdagkoor
Privacyverklaring
In 2009 vatte onze oud dirigente, Henriëtte Eikenaar, het initiatief op om een gemengd koor te starten waarmee overdag gerepeteerd zou gaan wor vn in plaats van de gebruikelijke repetities in de avonduren. De response op dit idee was enorm. Vrouwen en mken van alle leeftijden en pluimage kwamen af op de z.g. stemproefdagen en ondersteunden dit initiatief. Velen kwamen bij OKE als lid van een 2e of 3e koor en brachten zo een ndersop ervaring mee. Voor anderen werd OKE een nieuw 1e koor en is inmiddels gebleken dat er ook zonder ervaring heel goed gezongen kan worden! Nadat Henriëtte Eikenaar in 2017 haar functie had neergelegd, is de koorleiding overgenomen door Tim de Man en in september 2018 in de bekwame handen van Jeffrey Bokma gelegd. Jeffrey heeft het koor op een vakkundige wijze een heel vernieuwende “swung” weten te geven. Op dit moment (2020) hebben wij een enthousiast koor van 40 dames en 20 men, met (mezzo-) sopranen, (hoge- en lage-) alten, tenoren (tenora's), baritons en bassen. Uitbreiding en verjonging is en blijft natuurlijk ons streven. Dus........... wát let u??? Alle stemmen zijn mogelijk, van de hoogste sopraan tot laagste bas. Sommige stukken worden zelfs 6-stemmig uitgevoerd! Veel partituren zijn in eigen beheer geschreven en/of bewerkt en/of geschonken. In het Twents, Latijn, Schots, Nederlands, Duits, Engels tot Zoeloe. De repetities vinden plaats op de dinsdagochtend van 9.45 uur – 11.30 uur in het repetitiegebouw van de Drum- en Marchingband Enschede aan de Herculesstraat 10.
Overdag Koor
Enschede
In 2009 vatte onze oud dirigente, Henriëtte Eikenaar, het initiatief op om een gemengd koor te starten waarmee overdag gerepeteerd zou gaan wor vn in plaats van de gebruikelijke repetities in de avonduren. De response op dit idee was enorm. Vrouwen en mannen van alle leeftijden en pluimage kwamen af op de z.g. stemproefdagen en ondersteunden dit initiatief. Velen kwamen bij OKE als lid van een 2e of 3e koor en brachten zo een hoop ervaring mee. Voor anderen werd OKE een nieuw 1e koor en is inmiddels gebleken dat er ook zonder ervaring heel goed gezongen kan worden! Nadat Henriëtte Eikenaar in 2017 haar functie had neergelegd, is de koorleiding overgenomen door Tim de Man en in september 2018 in de bekwame handen van Jeffrey Bokma gelegd. Jeffrey heeft het koor op een vakkundige wijze een heel vernieuwende “swung” weten te geven. Op dit moment (2020) hebben wij een enthousiast koor van 40 dames en 20 heren, met (mezzo-) sopranen, (hoge- en lage-) alten, tenoren (tenora's), baritons en bassen. Uitbreiding en verjonging is en blijft natuurlijk ons streven. Dus........... wát let u??? Alle stemmen zijn mogelijk, van de hoogste sopraan tot laagste bas. Sommige stukken worden zelfs 6-stemmig uitgevoerd! Veel partituren zijn in eigen beheer geschreven en/of bewerkt en/of geschonken. In het Twents, Latijn, Schots, Nederlands, Duits, Engels tot Zoeloe. De repetities vinden plaats op de dinsdagochtend van 9.45 uur – 11.30 uur in het repetitiegebouw van de Drum- en Marchingband Enschede aan de Herculesstraat 10.
Privacyverklaring
© Contactadres: email Overdagkoor
Ledenpagina