Overdag Koor
Enschede

Welkom

Ledenpagina
© Contactadres: email Overdagkoor
Privacyverklaring
In 2009 vatte onze oud dirigente, Henriëtte Eikenaar, het initiatief op om een gemengd koor te starten waarmee overdag gerepeteerd zou gaan worden in plaats van de gebruikelijke repetities in de avonduren. De response op dit idee was enorm. Vrouwen en mannen van alle leeftijden en pluimage kwamen af op de z.g. stemproefdagen en ondersteunden dit initiatief. Velen kwamen bij OKE als lid van een 2e of 3e koor en brachten zo een hoop ervaring mee. Voor anderen werd OKE een nieuw 1e koor en is inmiddels gebleken dat er ook zonder ervaring heel goed gezongen kan worden! Nadat Henriëtte Eikenaar in 2017 haar functie had neergelegd, is de koorleiding overgenomen door Tim de Man en in september 2018 in de bekwame handen van Jeffrey Bokma gelegd. Jeffrey heeft het koor op een vakkundige wijze een heel vernieuwende “swung” weten te geven. Op dit moment (2023) hebben wij een enthousiast koor van 38 dames en 9 heren, met (mezzo-) sopranen, (hoge- en lage-) alten, tenoren (tenora's), baritons en bassen. Uitbreiding en verjonging is en blijft natuurlijk ons streven, met name mannen, dus........... wát let u??? De repetities vinden plaats op de dinsdagochtend van 9.45 uur – 11.30 uur in het repetitiegebouw van de Drum- en Marchingband Enschede aan de Herculesstraat 10.
Overdag Koor
Enschede
In 2009 vatte onze oud dirigente, Henriëtte Eikenaar, het initiatief op om een gemengd koor te starten waarmee overdag gerepeteerd zou gaan worden in plaats van de gebruikelijke repetities in de avonduren. De response op dit idee was enorm. Vrouwen en mannen van alle leeftijden en pluimage kwamen af op de z.g. stemproefdagen en ondersteunden dit initiatief. Velen kwamen bij OKE als lid van een 2e of 3e koor en brachten zo een hoop ervaring mee. Voor anderen werd OKE een nieuw 1e koor en is inmiddels gebleken dat er ook zonder ervaring heel goed gezongen kan worden! Nadat Henriëtte Eikenaar in 2017 haar functie had neergelegd, is de koorleiding overgenomen door Tim de Man en in september 2018 in de bekwame handen van Jeffrey Bokma gelegd. Jeffrey heeft het koor op een vakkundige wijze een heel vernieuwende “swung” weten te geven. Op dit moment (2023) hebben wij een enthousiast koor van 38 dames en 9 heren, met (mezzo-) sopranen, (hoge- en lage-) alten, tenoren (tenora's), baritons en bassen. Uitbreiding en verjonging is en blijft natuurlijk ons streven, met name mannen, dus........... wát let u??? De repetities vinden plaats op de dinsdagochtend van 9.45 uur – 11.30 uur in het repetitiegebouw van de Drum- en Marchingband Enschede aan de Herculesstraat 10.
Privacyverklaring
© Contactadres: email Overdagkoor
Ledenpagina