© Contactadres:     info@overdagkoorenschede.nl                                                       Dit koor is lid van de Enschedese Zangers Bond
Begin 2009 vatte onze oud dirigente, Henriëtte Eikenaar, het initiatief op om een gemengd koor te starten, waarbij er "geen repetities in de avonduren" zouden zijn. De response op dit idee was enorm. Niet dat er alleen maar z.g. "oude dametjes die 's-avonds niet op straat komen " kwamen, maar dames en heren van alle leeftijden en pluimages waren afgekomen op de z.g. stemproefdagen en ondersteunden dit initiatief. Velen kwamen bij OKE als lid van een 2e of 3e koor ! Eigenlijk werd OKE voor velen een nieuw 1e koor, ervaring kwam dus hiermee binnen maar dit is geen vereiste om bij ons te komen zingen. Op dit moment (2017) hebben wij een enthousiast koor van 55 dames en 20 heren, met (mezzo-)sopranen, (hoge- en lage-)alten, tenoren (tenora's) , baritons en bassen. Uitbreiding en verjonging is en blijft natuurlijk ons streven. Dus........... wát lét u ??? Alle stemmen zijn mogelijk ( ook badkamervoices ! ) want sommige stukken worden nu al 6- stemmig uitgevoerd ! Veel partituren zijn in eigen beheer geschreven en/of bewerkt en/of geschonken. Van Twents, Latijn, Schots, Nederlands, Duits,  Engels tot Zulu.

Welkom

Overdag Koor
Enschede

Toegevoegde pagina's: Sopranen - Tenoren - Alten - Bassen en Baritons !!!